www.JerzyWojcik.com

1 listopada 2006

-listopad 2006 r

Filed under: -przyszłość,Kopiec Powstania,Miejsca — JerzyWojcik @ 15:29

Na zlecenie Urzędu M. St. Warszawy, Dzielnica Mokotów został wykonany „Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania parku Pod Kopcem Powstania Warszawskiego” przez firmę ABIES – Architektura Krajobrazu, Barbara Kraus-Galińska z Warszawy .
Opracowanie  w 7 tomach obejmuje (more…)

16 kwietnia 2004

-kwiecień 2004 r

Filed under: -przyszłość,Kopiec Powstania,Miejsca — JerzyWojcik @ 15:22

SUPER EXPRESS z 16 kwietnia 2004 r donosi:
Teraz są tu śmiecie, ale ZROBIĄ Z KOPCA PARK ROZRYWKI
Na szczyt poprowadzi aleja Godziny „W” z najdłuższymi (250 m) zewnętrznymi schodami w mieście. A wdrapać się po nich będzie można już l sierpnia – w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wzdłuż alei staną kamienne ławki. Obok będzie spiralny szlak z tarasami widokowymi i tablicami upamiętniającymi powstańców. (more…)

20 sierpnia 2000

-sierpień 2000 r

Filed under: -przyszłość,Kopiec Powstania,Miejsca — JerzyWojcik @ 15:08

W sierpniu 2000 roku uchwałą nr 496 Gminy Centrum zatwierdzono „Plan przestrzennego zagospodarowania rejonu ul. Bartyckiej”. Plan ten wyodrębnił teren kopca (ZP wg symbolu na planie): od strony północnej -ulica Bartycka, południowej -ulica Bluszczańska, wschodniej -ulica Nowoprojektowana Zachodnia (za osiedlem domków Pod Kopcem) i od strony zachodniej –tył Osiedla Zwierzyniecka (za Szkołą Podstawową).
Ustalono dla terenu ZP: (more…)

1 marca 2000

-marzec 2000 r

Filed under: -przyszłość,Kopiec Powstania,Miejsca — JerzyWojcik @ 14:54

W marcu 2000 r nowopowstały Komitet Budowy Kopca Pamięci Narodowej zgłosił propozycję aby zmienić wzgórze na coś w rodzaju kalwarii z 20 rzeźbami-stacjami na zboczach. Mają one upamiętniać najważniejsze wydarzenia z historii, od czasów napoleońskich do powstania warszawskiego. Na szczyt prowadziłaby wygodna droga, a obok monumentu wyrosłaby kawiarenka.

(Gazeta Stołeczna nr 87 z 12.04.2000r)

16 lipca 1995

-lipiec 1995

Filed under: -przyszłość,Kopiec Powstania,Miejsca — JerzyWojcik @ 14:15

Prace nad planem zagospodarowania rejonu Bartyckiej, na którym znajduje się Kopiec Czerniakowski, trwają od 1994 roku w zespole pod kierownictwem urbanisty dr Krzysztofa Domaradzkiego.
Gazeta Stołeczna z 12.07.1995 roku donosiła, że na tym terenie ma powstać park edukacyjno-naukowy.
„-Chcielibyśmy stworzyć obiekt na wzór paryskiego parku Le Vilette. Wstęp byłby płatny. Oprócz zieleni atrakcją byłyby przyrodnicze i fizyczne ekspozycje ułatwiające dzieciom naukę tych przedmiotów –mówi dr Domaradzki”.

Powered by WordPress