www.JerzyWojcik.com

10 marca 2005

-10 marca 2005 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 19:02

10 marca 2005 mieszkańcy okolic Kopca Powstania Warszawskiego (116 podpisów) przesłali do Władz Warszawy następujący apel:

APEL DO WŁADZ WARSZAWY

widok Kopca z satelity

widok Kopca z satelity

Mieszkańcy okolic Kopca Powstania Warszawskiego apelują do Władz Warszawy o zmianę kolejności działań inwestycyjnych w rejonie Kopca Powstania Warszawskiego i ul. Bartyckiej, w ten sposób, aby w pierwszej kolejności uporządkować ulicę Bałtycką, a dopiero potem przystąpić do racjonalnego przekształcenia rejonu Kopca w teren parku.

Kopiec Powstania Warszawskiego, usypany przed 50 laty z gruzów zburzonej Warszawy, jest obecnie unikalnym ekosystemem na śródmiejskim obszarze Warszawy, w którym występują liczne gatunki ptaków i drobnych ssaków. O niezaprzeczalnych walorach przyrodniczych tego terenu świadczą (more…)

Powered by WordPress