www.JerzyWojcik.com

21 czerwca 2003

-21 czerwca 2003 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 12:31
widok od ulicy Pod Kopcem

widok od ulicy Pod Kopcem

 Górka Czerniakowska, choć zwieńczona powstańczym pomnikiem-kotwicą, pozostaje miejscem dzikim i zaniedbanym. Taką upodobali sobie lotniarze i bikersi.
Jeszcze przed 20 laty była łysa, pełna gruzu i poskręcanych, stalowych zbrojeń wystających z jej brzucha. Od tamtej pory obrosła dżunglą. Samotna wyrasta ponad równą jak stół niziną Czerniakowa. Marzy mi się, żeby wokół góry tak jak na Szczęśliwicach powstał park. Na razie jej podnóże to teren magazynów budowlanych. Baraki, budki, składy cementu i kafelków. (more…)

Powered by WordPress