www.JerzyWojcik.com

30 sierpnia 2004

-30 sierpnia 2004 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 12:34

30 sierpnia 2004 r.  na podstawie zlecenia Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów w m. st. Warszawie, dr Wiesław Nowicki z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wykonał Ekspertyzę ornitologiczną terenu planowanego parku miejskiego „Kopiec Czerniakowski” (more…)

Powered by WordPress