www.JerzyWojcik.com

16 lipca 1995

-lipiec 1995

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 14:15

Prace nad planem zagospodarowania rejonu Bartyckiej, na którym znajduje się Kopiec Czerniakowski, trwają od 1994 roku w zespole pod kierownictwem urbanisty dr Krzysztofa Domaradzkiego.
Gazeta Stołeczna z 12.07.1995 roku donosiła, że na tym terenie ma powstać park edukacyjno-naukowy.
„-Chcielibyśmy stworzyć obiekt na wzór paryskiego parku Le Vilette. Wstęp byłby płatny. Oprócz zieleni atrakcją byłyby przyrodnicze i fizyczne ekspozycje ułatwiające dzieciom naukę tych przedmiotów –mówi dr Domaradzki”.

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress