www.JerzyWojcik.com

28 sierpnia 2004

nazwy

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 19:09

Poszukując informacji o Kopcu natrafiłem na różne jego nazwy, związane z jego historią.
Oto kilka udokumentowanych nazw :

1. W „Warszawskich Pożegnaniach” nr 1170, zamieszczonych w Życiu Warszawy z 12/13 grudnia 1997 roku, redaktor Jerzy Kasprzycki odpowiedział na mój list w ten sposób :

Pogotowie informacyjne dawnej Warszawy” odpowiada na pytania p. J. Wójcika z Nigerii:
– Istniejący dziś kopiec na Siekierkach w pobliżu ulicy Bartyckiej usypany został dopiero po wojnie z gruzów Warszawy i nie mógł być nazywany przed wojną „Kopcem Piłsudskiego”;
legendy takie wysnuto zapewne z faktu, że na Siekierkach była przed wojną rzeczywiście ulica Kopcowa, ale w innym miejscu, bliżej obecnej ulicy Korzennej;
nazwę owej „Kopcowej”; wiązano z ówczesnym planem urządzenia na Siekierkach na obszarze 160 ha wielkiego Parku Sportowego z wioślarskim torem regatowym na cięciwie luku wiślanego wału przeciwpowodziowego;
przed wojną zdążono tylko wyznaczyć zarys toru regatowego, usypując kopce graniczne właśnie w pobliżu hipotetycznej ulicy Kopcowej.

głaz u podnóża Kopca

głaz u podnóża Kopca

napis na głazie

napis na głazie

2. Pod Kopcem od strony ulicy Bartyckiej stoi duży głaz granitowy z ciekawym napisem :
„GŁAZ POD KOPIEC KONSTYTUCJI 1791”

3.  W interesującym artykule prof. Jana Pruszyńskiego „Pałac Pieniędzy” zamieszczonym w Rzeczypospolitej z 31 grudnia 1997 roku opisującym m.in. odgruzowywanie Warszawy czytamy:
– Co było wypalone i zrujnowane, szło pod kilof, a gruz i kruszywo, jeśli się nadawały, wędrowały na czerniakowski kopiec w okolicy klasztoru Sióstr Nazaretanek, zwany potem przez pokolenia studentów Uniwersytetu, odzianych w drelichy Studium Wojskowego, „kurhanem kapitana Kucejki”.
Niektórzy nazywają go kopcem Kucejki, lub kurhanem Kucejki, na cześć kapitana Wojska Polskiego, który w latach sześćdziesiątych prowadził zajęcia w ramach Studium Wojskowego Uniwersytetu Warszawskiego. Stefan Meller w książce „Świat według Mellera” mówi, że kopiec nazwano tak, ponieważ Kucejko wywoływał wśród słuchaczy zachwyt swoimi opowieściami. Inne źródła podają, że ponieważ studenci pod jego dowództwem musieli biegać dookoła kopca.

fragment planu Warszawy z 1995 r.

fragment planu Warszawy z 1995 r.

4.  Na oficjalnym planie miasta Warszawy, kopiec po raz pierwszy został pokazany dopiero w 1995 roku, (plan wydany przez Daunpol Sp. z o.o.) z bardzo ciekawą nazwą… „Góra Śmieci”

5. Fragment artykułu Alexa Kłosia z Gazety Stołecznej nr 164 z 16.07.2002 r :
Stoimy z Darkiem „Skowronem” Skowrońskim na szczycieś. Tak kopiec czerniakowski, usypany z gruzów domów zburzonych w czasie II wojny, nazywają rowerzyści uprawiający na jego zboczach ekstremalny zjazd.

6. Fragment artykułu Alexa Kłosia z Gazety Stołecznej nr 164 z 16.07.2002 r :       
 „Stoimy z Darkiem „Skowronem” Skowrońskim na szczycie ŚMIECIARY. Tak kopiec czerniakowski, usypany z gruzów domów zburzonych w czasie II wojny, nazywają rowerzyści uprawiający na jego zboczach ekstremalny zjazd.

7. Dwa lata temu nasz związek przyjął nazwę Kopiec Pamięci Narodowej. Poinformowaliśmy o tym urząd dzielnicy – mówi Eugeniusz Ajewski ze Światowego Związku Żołnierzy AK – Dotąd nie usankcjonowaliśmy żadnej nazwy. Skoro jest tyle wątpliwości, to może sprawą zajmą się radni dzielnicy – zapowiada Jolanta Karpińska z biura zarządu Mokotowa.
(Gazeta Stołeczna nr 99 z 27.04.2000 r)

8. Mokotowscy radni zajęli się w środę projektem przemianowania Kopca Czerniakowskiego na Kopiec Powstania Warszawskiego. – To przedwczesna decyzja. Nie zajmujmy się na razie nazwami, najpierw uporządkujmy teren. Sprawmy, żeby był godny tej nazwy. W tej chwili to są chaszcze. Zaczekajmy, aż będzie gotowy projekt zagospodarowania tego rejonu – proponowała Teresa Grudziecka-Skwarzewska (SLD). Jednak większość radnych nie chciała czekać i zagłosowała za zmianą nazwy. Ostateczną decyzję podejmie Rada Warszawy.
(Gazeta Stołeczna z 17.09.2003)

9.  Fragment wpisu Marcina w mojej księdze gości
Pragnę zwrócić uwagę na fakt istnienia wielu nazw naszego kopca, a raczej na pominięcie jednej, tej najważniejszej z mojego punktu widzenia. Wychowałem się w sąsiedztwie tej górki, przechodziłem całą szkołę podstawową (nr 190) sąsiadującą z nią (ukończyłem ją w 1992r.) i jedyną nazwę, jaką używaliśmy, tzn. wszystkie urwisy podwórkowe, był ZWAŁKA. I pod taką nazwą kojarzę z naszym pagórkiem najwięcej wspomnień, zarówno tych miłych, jak i mniej. Uważam, że warto byłoby wspomnieć o tej jednoznacznie brzmiącej nazwie…

10. SIERPIEŃ 2004 ROKU
Z OKAZJI 60-TEJ ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO UCHWAŁĄ NR XXVII/513/2004 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY KOPCOWI CZERNIAKOWSKIMU NADANO NAZWĘ:
KOPIEC POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

oficjalna talica z nazwą Kopca

oficjalna talica z nazwą Kopca

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress