www.jerzy.wojcik.com mój alfabet (ciekawi ludzie)

wspomnienia o przyjaciołach, wrogach i ciekawych znajomych

Brudko Grzegorz - bandżysta, kompozytor, aranżer
Czubaszek Maria - pisarka, satyryk
Dzierla Zygmunt (Senior i Junior) - stolarz artystyczny
Jagodziński Henryk - wioślarz
Jakubczak Ludmiła - piosenkarka
Lange Henryk - śledczy
Smirnow Andrzej - poseł i działacz AWS
Suchora Zenon - inżynier sanitarny
Wiesiołłowski Wojciech - tancerz
Zieliński Wiesław - myśliwy
Zielonka Janusz - architekt
Zienkiewicz Andrzej - informatyk
Zygierewicz Jerzy - informatyk

Żemantowski Jacek - sportowiec, dziennikarz