www.JerzyWojcik.com

10 marca 2005

-10 marca 2005 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 19:02

10 marca 2005 mieszkańcy okolic Kopca Powstania Warszawskiego (116 podpisów) przesłali do Władz Warszawy następujący apel:

APEL DO WŁADZ WARSZAWY

widok Kopca z satelity

widok Kopca z satelity

Mieszkańcy okolic Kopca Powstania Warszawskiego apelują do Władz Warszawy o zmianę kolejności działań inwestycyjnych w rejonie Kopca Powstania Warszawskiego i ul. Bartyckiej, w ten sposób, aby w pierwszej kolejności uporządkować ulicę Bałtycką, a dopiero potem przystąpić do racjonalnego przekształcenia rejonu Kopca w teren parku.

Kopiec Powstania Warszawskiego, usypany przed 50 laty z gruzów zburzonej Warszawy, jest obecnie unikalnym ekosystemem na śródmiejskim obszarze Warszawy, w którym występują liczne gatunki ptaków i drobnych ssaków. O niezaprzeczalnych walorach przyrodniczych tego terenu świadczą (more…)

31 stycznia 2005

31 stycznia 2005 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 19:05

Utworzone zostaje Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą „Kopiec Czerniakowski” z następującym regulaminem działalności :
Regulamin działalności Stowarzyszenia zwykłego „Kopiec Czerniakowski” (more…)

30 sierpnia 2004

-30 sierpnia 2004 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 12:34

30 sierpnia 2004 r.  na podstawie zlecenia Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów w m. st. Warszawie, dr Wiesław Nowicki z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wykonał Ekspertyzę ornitologiczną terenu planowanego parku miejskiego „Kopiec Czerniakowski” (more…)

28 sierpnia 2004

nazwy

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 19:09

Poszukując informacji o Kopcu natrafiłem na różne jego nazwy, związane z jego historią.
Oto kilka udokumentowanych nazw :

1. W „Warszawskich Pożegnaniach” nr 1170, zamieszczonych w Życiu Warszawy z 12/13 grudnia 1997 roku, redaktor Jerzy Kasprzycki odpowiedział na mój list w ten sposób : (more…)

5 sierpnia 2004

-5 sierpnia 2004

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 19:00
widok z Kopca na panoramę Warszawy w 2005 r

widok z Kopca na panoramę Warszawy w 2005 r

Warszawa jest miastem bez architektonicznej wizji. Prezydenci i rajcy nie zadbali, aby była miastem, w którym czulibyśmy się jak w zadbanym domu. Nie ma do dziś jej całościowej, natomiast ładne fragmenty miasta nie są wykorzystane…. (more…)

16 kwietnia 2004

-kwiecień 2004 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 15:22

SUPER EXPRESS z 16 kwietnia 2004 r donosi:
Teraz są tu śmiecie, ale ZROBIĄ Z KOPCA PARK ROZRYWKI
Na szczyt poprowadzi aleja Godziny „W” z najdłuższymi (250 m) zewnętrznymi schodami w mieście. A wdrapać się po nich będzie można już l sierpnia – w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wzdłuż alei staną kamienne ławki. Obok będzie spiralny szlak z tarasami widokowymi i tablicami upamiętniającymi powstańców. (more…)

21 czerwca 2003

-21 czerwca 2003 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 12:31
widok od ulicy Pod Kopcem

widok od ulicy Pod Kopcem

 Górka Czerniakowska, choć zwieńczona powstańczym pomnikiem-kotwicą, pozostaje miejscem dzikim i zaniedbanym. Taką upodobali sobie lotniarze i bikersi.
Jeszcze przed 20 laty była łysa, pełna gruzu i poskręcanych, stalowych zbrojeń wystających z jej brzucha. Od tamtej pory obrosła dżunglą. Samotna wyrasta ponad równą jak stół niziną Czerniakowa. Marzy mi się, żeby wokół góry tak jak na Szczęśliwicach powstał park. Na razie jej podnóże to teren magazynów budowlanych. Baraki, budki, składy cementu i kafelków. (more…)

22 czerwca 2002

-22 czerwca 2002 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 10:38
widok na Kopiec od strony południowej w 2002 r

widok na Kopiec od strony południowej w 2002 r

Mokotowska radna Teresa Grudziecka-Skwarzewska zaproponowała uporządkowanie okolic Kopca Czerniakowskiego. Przypomniała, że był sceną walki powstańców z okupantem. Zaprotestował radny Marek Przybylik. „-Jedyne walki, jakie toczyły się na tym kopcu, staczali studenci w ramach studium wojskowego, między innymi ja”.
(Gazeta Stołeczna nr 144 z 22.06.2002 r)

12 października 2000

-12 października 2000 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 10:36
droga na kopiec w 2000 r

droga na kopiec w 2000 r

Monument nazwany Znakiem Pamięci osadzono na betonowym fundamencie i uroczyście odsłonięto 8 października 1994 r.
Choć widać go z daleka, szybko o nim zapomniano. Nie odwiedzają go kombatanci, dla których błotnista droga pod górę jest nie do przebycia. Rzadko przychodzą tu wycieczki szkolne. Rdzewiejącą kotwicę upodobali sobie chuligani – zabazgrali ją kolorowymi napisami, w kilku miejscach poobijali kamieniami. (more…)

20 sierpnia 2000

-sierpień 2000 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 15:08

W sierpniu 2000 roku uchwałą nr 496 Gminy Centrum zatwierdzono „Plan przestrzennego zagospodarowania rejonu ul. Bartyckiej”. Plan ten wyodrębnił teren kopca (ZP wg symbolu na planie): od strony północnej -ulica Bartycka, południowej -ulica Bluszczańska, wschodniej -ulica Nowoprojektowana Zachodnia (za osiedlem domków Pod Kopcem) i od strony zachodniej –tył Osiedla Zwierzyniecka (za Szkołą Podstawową).
Ustalono dla terenu ZP: (more…)

« Newer PostsOlder Posts »

Powered by WordPress