www.JerzyWojcik.com

16 kwietnia 2004

-kwiecień 2004 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 15:22

SUPER EXPRESS z 16 kwietnia 2004 r donosi:
Teraz są tu śmiecie, ale ZROBIĄ Z KOPCA PARK ROZRYWKI
Na szczyt poprowadzi aleja Godziny „W” z najdłuższymi (250 m) zewnętrznymi schodami w mieście. A wdrapać się po nich będzie można już l sierpnia – w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wzdłuż alei staną kamienne ławki. Obok będzie spiralny szlak z tarasami widokowymi i tablicami upamiętniającymi powstańców. (more…)

Powered by WordPress