www.JerzyWojcik.com

1 listopada 2006

-listopad 2006 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 15:29

Na zlecenie Urzędu M. St. Warszawy, Dzielnica Mokotów został wykonany „Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania parku Pod Kopcem Powstania Warszawskiego” przez firmę ABIES – Architektura Krajobrazu, Barbara Kraus-Galińska z Warszawy .
Opracowanie  w 7 tomach obejmuje (more…)

Powered by WordPress