www.JerzyWojcik.com

20 sierpnia 2000

-sierpień 2000 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 15:08

W sierpniu 2000 roku uchwałą nr 496 Gminy Centrum zatwierdzono „Plan przestrzennego zagospodarowania rejonu ul. Bartyckiej”. Plan ten wyodrębnił teren kopca (ZP wg symbolu na planie): od strony północnej -ulica Bartycka, południowej -ulica Bluszczańska, wschodniej -ulica Nowoprojektowana Zachodnia (za osiedlem domków Pod Kopcem) i od strony zachodniej –tył Osiedla Zwierzyniecka (za Szkołą Podstawową).
Ustalono dla terenu ZP: (more…)

Powered by WordPress