www.JerzyWojcik.com

30 maja 2018

Jaki powinien być park wokół Kopca Powstania Warszawskiego

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 18:07

 

Mój głos w konsultacjach społecznych – Jaki powinien być park wokół Kopca Powstania Warszawskiego : 

  Kopiec Powstania Warszawskiego, usypany przed 60 laty z gruzów zburzonej Warszawy, jest obecnie unikalnym ekosystemem na śródmiejskim obszarze Warszawy, w którym występują liczne gatunki ptaków i drobnych ssaków. O niezaprzeczalnych walorach przyrodniczych tego terenu świadczą nie tylko wieloletnie obserwacje mieszkańców tych okolic, lecz także ekspertyza ornitologiczna wykonana w sierpniu 2004 r. na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów.

  Praca ta dr Wiesława Nowickiego dokumentuje między innymi, że skład gatunkowy ptaków w rejonie Kopca Czerniakowskiego w porównaniu do awifauny centralnej części Warszawy należy do bogatszych w mieście:

  http://www.jerzywojcik.com/uncategorized/30-sierpnia-2003-r.html#more-431

  Na szczycie Kopca wybudowano betonowy pomnik Polski Walczącej (doprowadzono do niego schody) a całemu wzgórzu nadano nazwę Kopca Powstania Warszawskiego. Są to symbole historyczne bliskie mi i zasługujące na szacunek.

Tym niemniej, moim zdaniem dalsze przekształcanie samego Kopca poprzez budowę „infrastruktury parkowej”: licznych latarni, utwardzonych spiralnych alejek, zaplecza gastronomicznego itp. wymaga zastanowienia i dyskusji społecznej ze względu na potrzebę ochrony walorów przyrodniczych tego obszaru. 

  Pisze tak, ponieważ na zlecenie Urzędu M. St. Warszawy, Dzielnica Mokotów został już wykonany „Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania parku Pod Kopcem Powstania Warszawskiego”  :

http://www.jerzywojcik.com/uncategorized/listopad-2006-r.html#more-418

Moim zdaniem pozostawić  i częściowo tylko zrewaloryzować  zieleń na samym wzgórzu Kopca natomiast „infrastrukturę parkową ” zbudować na dole  wokół wzgórza.

 Błagam : zostawmy ptaki w spokoju !

Biorąc powyższe uwagi pod rozwagę proszę o wypełnienie poniższej ankiety:

http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jaki-powinien-byc-park-wokol-kopca-powstania-warszawskiego

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress