www.JerzyWojcik.com

20 grudnia 2010

Kopiec Powstania Warszawskiego -historia

Filed under: -historia — JerzyWojcik @ 20:57
segregacja gruzów w 1946 r.

segregacja gruzów w 1946 r.

Kopiec Powstania Warszawskiego (dawniej zwany Kopcem Czerniakowskim) usypano z gruzów Warszawy w  latach 1946-1950, gdy z przyczyn technicznych okazało się niemożliwe wykorzystanie ich do budowy przeciwpowodziowego wału ochronnego. Były to przeważnie porozbijane cegły i bloki betonu oraz żelbetu, a wybrane całe cegły użyto do odbudowy Warszawy. Usuwanie gruzów odbywało się przede wszystkim przy pomocy wozów konnych.
Architekt Stanisław Gruszczyński, Pracownik Biura Odbudowy Stolicy, wysunął projekt, aby gruz posłużył do usypania kopca „Pamięci Zburzonej Warszawy. Chciał aby wzgórze stało się warszawskim panteonem gdyż wraz z gruzem trafiły tu pewno  szczątki poległych w powstaniu Warszawskim. Rysował już projekty inspirowane Kopcem Kościuszki. Pomysł ten upadł. (more…)

13 lutego 2007

-13 lutego 2007 r

Filed under: -notatki,Kopiec Powstania,Miejsca — JerzyWojcik @ 19:13
pomnik na szczycie Kopca

pomnik na szczycie Kopca

Poniżej odpowiedź na pismo Stowarzyszenia „Kopiec Czerniakowski” z dnia 8 stycznia 2007 do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz Prezydenta m. st. Warszawy :
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Zastępca Prezydenta
Plac Bankowy 3/5, pok. 127, 00-950 Warszawa,
Warszawa, 13 luty 2007

Pan Jerzy Wójcik
Przedstawiciel Stowarzyszenia ,,Kopiec Czerniakowskiego”
W nawiązaniu do pisma z dn. 08.01.2007 w sprawie ochrony dotychczasowego charakteru zadrzewień i zakrzewień Kopca Czerniakowskiego na terenie Dzielnicy Mokotów uprzejmie informujemy, ze (more…)

1 listopada 2006

-listopad 2006 r

Filed under: -przyszłość,Kopiec Powstania,Miejsca — JerzyWojcik @ 15:29

Na zlecenie Urzędu M. St. Warszawy, Dzielnica Mokotów został wykonany „Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania parku Pod Kopcem Powstania Warszawskiego” przez firmę ABIES – Architektura Krajobrazu, Barbara Kraus-Galińska z Warszawy .
Opracowanie  w 7 tomach obejmuje (more…)

27 maja 2006

-27 maja 2006 r

Filed under: -notatki,Kopiec Powstania,Miejsca — JerzyWojcik @ 19:07
Widok Kopca od srony południowej

Widok Kopca od srony południowej

Poniżej odpowiedź na pismo Stowarzyszenia „Kopiec Czerniakowski” z dnia 28 kwietnia 2006 do Pana Prezydenta m. st. Warszawy :

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska
Pl. Defilad 1, Warszawa

Warszawa, 27.05.2006 r.
Stowarzyszenie „Kopiec Czerniakowski”

W odpowiedzi na Państwa pismo skierowane na ręce Pana Mirosława Kochalskiego – osoby pełniącej funkcje Prezydenta m. st Warszawy w sprawie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu parku wokół Kopca Powstania Warszawskiego Biuro Ochrony Środowiska informuje, że projekt został wykonany na zlecenie Dzielnicy Mokotów przez posiadającą wieloletnie doświadczenie w projektowaniu terenów zieleni firmę Abies -Architektura Krajobrazu Barbara Kraus-Galińska, (more…)

10 marca 2005

-10 marca 2005 r

Filed under: -notatki,Kopiec Powstania,Miejsca — JerzyWojcik @ 19:02

10 marca 2005 mieszkańcy okolic Kopca Powstania Warszawskiego (116 podpisów) przesłali do Władz Warszawy następujący apel:

APEL DO WŁADZ WARSZAWY

widok Kopca z satelity

widok Kopca z satelity

Mieszkańcy okolic Kopca Powstania Warszawskiego apelują do Władz Warszawy o zmianę kolejności działań inwestycyjnych w rejonie Kopca Powstania Warszawskiego i ul. Bartyckiej, w ten sposób, aby w pierwszej kolejności uporządkować ulicę Bałtycką, a dopiero potem przystąpić do racjonalnego przekształcenia rejonu Kopca w teren parku.

Kopiec Powstania Warszawskiego, usypany przed 50 laty z gruzów zburzonej Warszawy, jest obecnie unikalnym ekosystemem na śródmiejskim obszarze Warszawy, w którym występują liczne gatunki ptaków i drobnych ssaków. O niezaprzeczalnych walorach przyrodniczych tego terenu świadczą (more…)

31 stycznia 2005

31 stycznia 2005 r

Filed under: -notatki,Kopiec Powstania,Miejsca — JerzyWojcik @ 19:05

Utworzone zostaje Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą „Kopiec Czerniakowski” z następującym regulaminem działalności :
Regulamin działalności Stowarzyszenia zwykłego „Kopiec Czerniakowski” (more…)

30 sierpnia 2004

-30 sierpnia 2004 r

Filed under: -notatki,Kopiec Powstania,Miejsca — JerzyWojcik @ 12:34

30 sierpnia 2004 r.  na podstawie zlecenia Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów w m. st. Warszawie, dr Wiesław Nowicki z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wykonał Ekspertyzę ornitologiczną terenu planowanego parku miejskiego „Kopiec Czerniakowski” (more…)

28 sierpnia 2004

nazwy

Filed under: -nazwy,Kopiec Powstania,Miejsca — JerzyWojcik @ 19:09

Poszukując informacji o Kopcu natrafiłem na różne jego nazwy, związane z jego historią.
Oto kilka udokumentowanych nazw :

1. W „Warszawskich Pożegnaniach” nr 1170, zamieszczonych w Życiu Warszawy z 12/13 grudnia 1997 roku, redaktor Jerzy Kasprzycki odpowiedział na mój list w ten sposób : (more…)

5 sierpnia 2004

-5 sierpnia 2004

Filed under: -notatki,Kopiec Powstania — JerzyWojcik @ 19:00
widok z Kopca na panoramę Warszawy w 2005 r

widok z Kopca na panoramę Warszawy w 2005 r

Warszawa jest miastem bez architektonicznej wizji. Prezydenci i rajcy nie zadbali, aby była miastem, w którym czulibyśmy się jak w zadbanym domu. Nie ma do dziś jej całościowej, natomiast ładne fragmenty miasta nie są wykorzystane…. (more…)

16 kwietnia 2004

-kwiecień 2004 r

Filed under: -przyszłość,Kopiec Powstania,Miejsca — JerzyWojcik @ 15:22

SUPER EXPRESS z 16 kwietnia 2004 r donosi:
Teraz są tu śmiecie, ale ZROBIĄ Z KOPCA PARK ROZRYWKI
Na szczyt poprowadzi aleja Godziny „W” z najdłuższymi (250 m) zewnętrznymi schodami w mieście. A wdrapać się po nich będzie można już l sierpnia – w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wzdłuż alei staną kamienne ławki. Obok będzie spiralny szlak z tarasami widokowymi i tablicami upamiętniającymi powstańców. (more…)

Older Posts »

Powered by WordPress