www.JerzyWojcik.com

28 sierpnia 2004

nazwy

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 19:09

Poszukując informacji o Kopcu natrafiłem na różne jego nazwy, związane z jego historią.
Oto kilka udokumentowanych nazw :

1. W „Warszawskich Pożegnaniach” nr 1170, zamieszczonych w Życiu Warszawy z 12/13 grudnia 1997 roku, redaktor Jerzy Kasprzycki odpowiedział na mój list w ten sposób : (more…)

Powered by WordPress