www.JerzyWojcik.com

10 marca 2005

-10 marca 2005 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 19:02

10 marca 2005 mieszkańcy okolic Kopca Powstania Warszawskiego (116 podpisów) przesłali do Władz Warszawy następujący apel:

APEL DO WŁADZ WARSZAWY

widok Kopca z satelity

widok Kopca z satelity

Mieszkańcy okolic Kopca Powstania Warszawskiego apelują do Władz Warszawy o zmianę kolejności działań inwestycyjnych w rejonie Kopca Powstania Warszawskiego i ul. Bartyckiej, w ten sposób, aby w pierwszej kolejności uporządkować ulicę Bałtycką, a dopiero potem przystąpić do racjonalnego przekształcenia rejonu Kopca w teren parku.

Kopiec Powstania Warszawskiego, usypany przed 50 laty z gruzów zburzonej Warszawy, jest obecnie unikalnym ekosystemem na śródmiejskim obszarze Warszawy, w którym występują liczne gatunki ptaków i drobnych ssaków. O niezaprzeczalnych walorach przyrodniczych tego terenu świadczą nie tylko wieloletnie obserwacje mieszkańców tych okolic, lecz także ekspertyza ornitologiczna wykonana w sierpniu 2004 r. na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów (nr umowy WOS-XI/7070-61/04/1885 z dn. 22.07.2005 r.) Na szczycie Kopca wybudowano betonowy pomnik Polski Walczącej (doprowadzono do niego schody) a całemu wzgórzu nadano nazwę Kopca Powstania Warszawskiego. Są to symbole historyczne bliskie nam okolicznym mieszkańcom i zasługujące na szacunek.

ulica Bartycka przy Kopcu

ulica Bartycka przy Kopcu

Tym niemniej, naszym zdaniem dalsze przekształcanie terenu Kopca i najbliższych okolic poprzez budowę „infrastruktury parkowej”: licznych latarni, utwardzonych alejek, zaplecza gastronomicznego itp. wymaga zastanowienia i dyskusji społecznej ze względu na potrzebę ochrony walorów przyrodniczych tego obszaru. Jednocześnie dotychczas nierozwiązany pozostaje bardzo poważny problem stanu technicznego ul. Bartyckiej, jedynej ulicy dojazdowej od strony Śródmieścia do osiedli Siekierek. Od lat jest to ulica w maksymalnym stopniu zaniedbana, bez kanalizacji deszczowej (w dni deszczowe zamienia się w topiel) bez chodników dla pieszych -wszystko to czyni ją nie tylko uciążliwą ale wręcz niebezpieczną dla wszystkich użytkowników. Sytuację pogarsza fakt, że przy tej ulicy zlokalizowane jest wielkie centrum handlowe oraz budują się kilkutysięczne osiedla mieszkaniowe.

Dlatego prosimy Władze Warszawy o zrewidowanie założeń inwestycyjnych w tej części miasta, zaniechanie dalszego „poprawiania przyrody” w rejonie Kopca i konieczny remont ul. Bartyckiej, a także otwarcie na dyskusję społeczną o tych problemach.

Otrzymują:
1. Prezydent m. st. Warszawy Lech Kaczyński
2. Przewodniczący Rady Miasta Warszawy Jan Maria Jackowski
3. Burmistrz Dzielnicy Mokotów Ewa Węgrowska
4. Przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów Mariusz Cichomski
5. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów Andrzej Szweda-Lewandowski

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress