www.JerzyWojcik.com

1 marca 2000

-marzec 2000 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 14:54

W marcu 2000 r nowopowstały Komitet Budowy Kopca Pamięci Narodowej zgłosił propozycję aby zmienić wzgórze na coś w rodzaju kalwarii z 20 rzeźbami-stacjami na zboczach. Mają one upamiętniać najważniejsze wydarzenia z historii, od czasów napoleońskich do powstania warszawskiego. Na szczyt prowadziłaby wygodna droga, a obok monumentu wyrosłaby kawiarenka.

(Gazeta Stołeczna nr 87 z 12.04.2000r)

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress