www.JerzyWojcik.com

31 stycznia 2005

31 stycznia 2005 r

Filed under: Uncategorized — JerzyWojcik @ 19:05

Utworzone zostaje Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą „Kopiec Czerniakowski” z następującym regulaminem działalności :
Regulamin działalności Stowarzyszenia zwykłego „Kopiec Czerniakowski” (more…)

Powered by WordPress